החיזוק היומי # 7

היום מורכב משתי חלקים – היום והלילה.

איזה מהם חשוב יותר? מסתבר ש’היום’. שהרי אז מניחים טלית ותפילין, ומתפללים רוב התפילות, זהו הזמן שרוב העולם עוסקים בתורה, ואז הוא בעצם הזמן שהעולם ‘חי’ ומתנהל. ‘הלילה’ נועד לכאורה רק לשינה ומנוחה, כדי שיהיה כח ב’יום’ – שהוא העיקר – לעשות את מה שצריך.

אנחנו הרבה יותר ‘אוהבים’ את היום מאשר את הלילה. ביום השמש מאירה וזורחת, רואים פרחים, ציפורים, אנשים. ובכלל, הרבה יותר נחמד להסתובב בעולם. לעומת זאת בלילה הכל חשוך ומפחיד, ולא רואים כמעט כלום.

***

אך למרבה הפלא. החלק החשוב יותר הוא דווקא הלילה!

בדברי חז”ל (עירובין סה), ובדברי הרמב”ם (הלכות תלמוד תורה, פ”ג הי”ג) מבואר – שעיקר הזמן לזכות בחכמת התורה הוא בלילה. ובדברי הזוהר הקדוש (כמעט בכל פרשה) מבואר שעיקר הזמן להתקרב להשם יתברך, ולזכות לכוחות הקדושה, ולכל ההשפעות הטובות בגשמיות ורוחניות – הוא בלילה.

בדברי האריז”ל מבואר עוד יותר, שכל היכולת שלנו להניח טלית ותפילין ביום, ולהתפלל תפילת שחרית – הוא רק על ידי שעושים את סדר הלילה. ומוהרנ”ת מבאר (הלכות השכמת הבוקר) שעל ידי אלו שעושים את סדר הלילה, יכולים כל ישראל להניח טלית ותפילין ביום!

***

השנה מורכבת משני חלקים – החורף והקיץ. מי מהם חשוב יותר?

‘בקיץ’ אמנם רואים את פריחת הפרחים, ויופי הפירות, וכל התחדשות העולם. אבל כל זה רק בזכות ימי החורף – שאז אמנם הכל היה קר גשום וריק, אבל אז נעשתה החרישה והזריעה וההשקיה וכל שאר הפעולות, שעל ידם גדלים הפירות בקיץ.

כך לגבי סדר היום; הלילה הוא הזמן של החרישה והזריעה, שעל ידי זה צומחים הפירות ביום. וכפי שטורחים להשקיע בסדר הלילה, ולקיים ‘הזורעים בדמעה’ – כך זוכים לקצור פירות ביום, ולקיים ‘ברינה יקצורו’.

***

העולם בכלל, וחייו של האדם בפרט – מורכבים מזמנים של גלות וזמנים של גאולה.

כל אחד מעדיף ומייחל לזמנים של גאולה. זמנים יפים שהצלחה מאירה לו פנים, בגשמיות ורוחניות. אף אחד לא אוהב זמנים של גלות, של חוסר מצב רוח, נסיונות והתמודדות.

אך מסתבר, שמה שמביא לנו את הגאולה – היא דווקא הגלות. הזמנים של ההתמודדות הם אלו שמולידות עבורנו את הזמנים של האושר והשמחה.

***

כללו של דבר: ‘יתרון האור’ – אומר שלמה המלך – דווקא ‘מן החושך’, כי החושך תמיד קודם לאור, ואין דרך להגיע אל האור מבלי לעבור תחילה את החושך, ולצלוח אותו מתוך ידיעה כי הוא הדרך אל האור.

משל למה הדבר דומה: יש מטוס גדול, נאה ויפה, עם הרבה מחלקות וסוגי מקומות. נחמד מאד לשבת שם וליהנות מכל המטעמים שמגישים שם. אבל אם לא תא הטייס, שנראה כזה חשוך ומוזנח ומלא כפתורים – המטוס לא יכול לנסוע!…