פוסטים

החיזוק היומי קצר ולעניין # 13

שני מושגים, כל כך קרובים לכאורה, אבל כל כך הפוכים.

עצבות – הוא הדבר שהקב”ה שונא. ושברון לב – הוא הדבר שהקב”ה אוהב.


עצבות הוא ‘תסכול’.
וזה מה שקורה רוב הזמן. המושכל ראשון שלנו אומר שמגיע לנו, שהתכניות אמורות להסתדר לפי הצורה שעצבנו אותם, ושגם מגיע לנו לראות תוצאות.
וכשזה לא קורה, וזה הרבה ‘לא קורה’ – כל היום וכל הזמן – ההרגשה היא שמשהו ‘לא תקין’. זה לא אמור להיות כך, וזה ממש מוזר ופלא שכך זה קרה.
וההרגשה הזאת גורמת לתסכול. תסכול הוא תערובת של כעס וחוסר אונים. הרגשה של ‘אוף’, ו’למה’ ו’מה עושים’. ואז בדרך כלל מתחיל רשימת ה’אשמים’, שיכול להיות מופנה בהרבה מהמקרים אלינו בעצמנו, אבל מתוך כעס והאשמה ‘למה עשיתי כך’ או ‘למה לא עשיתי כך’. וכשנגמר התור של ‘האשמים’ – אין לנו ברירה אלא ‘להשלים’.
סביב הציר הזה סובב רוב החיים שלנו: רצון, תכנית, אכזבה, תסכול, והשלמה. עד שמרוב שהתרגלנו לזה כבר הפכנו להיות לכתחילה כאלו: אנשים קשים, עם שרירים מכווצים, ועם מרירות נוטפת ציניות. ואנחנו אפילו לא מרגישים בזה, רק כשקורה משהו חריג, שאז זה מעורר את כל ה’ציר’ הזה מחדש…


שברון לב הוא ‘הכנעה’.
התנועה הראשונה היא אותה תנועה: אני רוצה! אבל הניגון שונה.
הניגון של ההכנעה אינו ניגון של ‘מגיע לי’, ו’מה פתאום שזה לא יהיה’, אלא ניגון מתחנן ומבקש, כמו שמלמדים ילדים לומר “אני רוצה בבקשה“, וכאומר: בעצם מה פתאום שזה יקרה, אבל מאד הייתי רוצה שכך יהיה.
עצם התנועה הזאת, כבר מבטאת קשר. התנועה הזאת אומרת: אני לא יכול, ואין לי כלום משלי, אלא אני זקוק למישהו שירחם עלי ויתן לי. וממילא הפנים שלי מופנות בהכרח לכיוון מישהו. התנועה הזאת יכולה ליצור קשר בין חברים, בין בני זוג, וכל כיוצא בזה. אבל בעיקר הוא משמש לקשר האמיתי בינינו לבין קוננו.
התוצאה של זה – היא שאין אכזבות ואין תסכולים. כי זה שלא קרה – הוא לא מפתיע ולא מרגיז, אלא בהחלט היה קיים כאפשרות. וארבה, כשדברים כן קורים – זה סיבה להתרגשות.


מותר ‘לבקש’, והשם יתברך אוהב שמבקשים, ואפילו ‘מחכה’ שנבקש. אבל לא ‘להתלונן’ – את זה הקב”ה לא אוהב. כשילד מבקש יפה – עצם הבקשה עושה חשק לתת. כשהוא מתלונן – אף אחד לא אוהב לתת לו.
עם ישראל במדבר היו זקוקים להכל – מים, לחם, בגדים. אילו היו מבקשים יפה גם היו מקבלים יפה, ועוד יותר ממה שקבלו. אבל ה’תלונות’ לא היו במקומם.
עם ‘בקשה’ ו’הכנעה’ – גם תרגיש יותר טוב, וגם תקבל יותר.