פוסטים

שיעור מיוחד בנושא קירוב רחוקים ע”י הרב רפאל כץ יושב ראש ארגון ‘הבית היהודי’ במזרח הרחוק, ומרצה לשעבר בארגון ‘ערכים’ שעוסק בנושא זה שנים רבות, בהצלחה מרובה בסייעתא דשמיא, וכבר זכה לקרב מאות ואלפי נשמות יהודיות למקור חייהם וליהדותם.

שיעור זה כולל דרכי השיטות השונות של ה’קירוב’, והדרך האמיתית והפרקטית – באופן שמתאים לכל אחד.
בתוך הדברים יתבארו גם כן הדרכים כיצד להתמודד עם תופעת הנשירה, וכיצד למנוע אותה בעז”ה.