פוסטים

momo On flickr">momo On flickr

בס”ד – החיזוק היומי – קצר ולעניין # 48

איך אתה מגדיר את עצמך?

לפי העיסוק שלך – סנדלר, אינסטלטור, מנהל בנק, סופר ומרצה; או לפי מה שאתה באמת – יהודי?!

***

הקניין הששה-עשר מקנייני התורה – הוא ‘במיעוט סחורה’.

מהו השיעור ‘מיעוט’ סחורה? האם יש מספר מסוים של ‘מטר’ או ‘קילו’ – כדי למדוד מתי זה ‘מיעוט’ ומתי זה ‘ריבוי’?! ולביאורו של רש”י: ‘לא תימצא תורה לא בסחרנים ולא בתגרים’. נמצא לכאורה שאפילו ‘מיעוט סחורה’ מהווה בעיה, כי עצם העיסוק במסחר הוא סתירה לקנייני התורה.

ונבין, שלא מדובר כאן בעניין מוסרי, או מעלה. אלא ב’קנייני התורה’. כלומר, אם אין לך את זה, אין לך עם מה ‘לשלם’, ואתה נשאר יהודי ‘ללא תורה’. משכך, חשוב לנו מאד ברמה קריטית להבין את העניין. האם מסחר הוא בסדר או לא, וכמה?

***

התשובה היא פשוטה: ההבדל הוא – אם אתה רק ‘עוסק בסחורה’ או שנהיית ‘סוחר’…

שני גישות ישנם בעולם לנושא ה’עבודה’; הראשונה רואה בה כאמצעי – היות ועל האדם לעסוק לפרנסתו [בפשטות משום ‘השתדלות’, ובפנימיות משום ‘בירור הניצוצות’], לכן, הוא בוחר לו מקצוע הקרוב ללבו – החל מראש ממשלה ועד שרברב – וממלא דרכו את השתדלותו.

השניה רואה בה מטרה ותכלית – אתה לא יכול להיות בטלן ופרזיט. ולכן, אתה חייב ‘להיות משהו’. וה’משהו’ הזה – הוא הקריירה הכלכלית שלך. זה המהות שלך, זה מה שמגדיר אותך, וזה מה שאמור להופיע תחת ה’פרופיל’ שלך [וכמעט תחת ה’לאום’…]

ההבדל מתבטא כששואלים אותך ‘מי אתה’? אם אתה עונה: ‘סנדלר’ ‘נגר’ או ‘ראש עיר’ – הפכת את העבודה לעצם מעצמך ובשר מבשרך. לעומת זאת, אם אתה עונה: ‘יהודי’, שלצורך העניין עוסק לפרנסתו בסנדלרות נגרות או ראשות עיר, אבל לא זה ‘מה שהוא’, השארת את העבודה על מקומה הנכון.

***

זהו ‘במיעוט סחורה’. אתה יכול לעסוק במסחר, אבל אל תהיה ‘סחרנים’ ו’תגרנים’.

וזו לא רק ‘הגדרה’ אלא ‘מהות חיים’. ומשפיע על המחשבות שלך במשך היום – האם הם ממוקדות בעצמך, או בעבודה שאתה עוסק בה.

וכמו שאמר רבי נתן לבנו, שעבד לפרנסתו בדואר: בכל הדרך אל הדואר, בהלוך ובחזור, תחשוב בעבודת ה’. וכשאתה נמצא בדואר – תחשוב על הדואר, שלא תעשה מלאכתך רמיה. הוא לא התכוון רק משום ‘ניצול הזמן’, אלא גם ועיקר בשביל ה’הגדרה’ מי אתה.

ובזהירות אך בהחלטיות: גם ‘אברך כולל’, ‘ראש ישיבה’ או ‘משפיע’ – זה ‘עיסוק’ ולא אתה בעצמך. תחת הכותרת ‘אתה בעצמך’ יכול להיכנס רק משהו מהותי כמו ‘יהודי’, ‘תלמיד חכם’ או ‘צדיק’ וכדומה.

זה לא קל, אבל מאד קריטי. הגדרה פשוטה שמשנה חיים.