פוסטים

בס”ד – החיזוק היומי – קצר ולעניין # 50

יצא לך לאכול פעם – נטו לשם שמים?

אם היה לך מרק בלי טיפת מלח, ואכלת את זה, זה היה ‘נטו’ לשם שמים…

***

מה ההבדל בין מרק מתובל למרק תפל? המרכיבים הם אותם מרכיבים, שניהם בריאים באותה מדה, ושניהם מזינים באותה מדה. אז מה בכל זאת חסר? טעם, עריבות, תענוג.

וזה מה שהופך את זה ממשהו ‘מושך’ – שאתה צריך להתגבר על עצמך שלא לאכול אותו בלעיטות, למשהו ‘דוחה’ – שאתה צריך להתגבר על עצמך כדי לאכול את זה…

כשאוכלים, לא אוכלים רק כדי להשביע את הגוף, אלא גם – ואולי בעיקר – כדי להשביע את הנפש. וכשחסר את הרכיב של הטעם – זה אמנם משביע את הגוף, אבל לא את הנפש. ועל כך כותב הראב”ד: ‘תמעט באכילה, אבל המעט שאתה אוכל, יהיה מתובל וערב’.

***

הקניין השמונה-עשר מקנייני התורה – הוא ‘במיעוט תענוג’.

מקובל בשם הגר”א לפרש את כל ה’מיעוט’ שמופיעים בקנייני התורה – על דרך החיוב ולא על דרך השלילה. ולעניינו, כדי לקנות את התורה, זקוקים לפחות ל’מיעוט’ של תענוג.

כשאנחנו מבקשים על לימוד התורה, אנו מבקשים בקשה חריגה ויוצאת דופן. לא מבקשים (רק) על עצם הלימוד, אלא על ‘הטעם’ – “והערב נא ה”א את דברי תורתך בפינו”. הלשון הזה הוא לשון שטבעו חכמים, והיא חלק מברכת התורה שהיא מדאורייתא, כלומר, יש כאן משהו מהותי ועקרוני, ולא תוספת ותחביב.

אם נשתמש בהגדרה למדנית, נמצא ש’לימוד תורה שאין בו ‘טעם’ – חסר בעצם הלימוד’ [וכמבואר בהקדמה הידועה לספר ‘אגלי טל’, ש’תורה לשמה’ – הכוונה ‘לימוד מתוך תענוג’]. ולכן, תחילת לימודו של התינוק, מלווה בלקיקת דבש. לא רק כאמצעי טכני – אלא כהגדרה מהותית.

***

לימוד תורה היא המצווה הכי חשובה [ותלמוד תורה כנגד כולם], ובאותה מדה – המצווה הכי מסוכנת. וההבדל בין שני האפשרויות הוא – האם התורה היא ‘מידע’ או ‘חיבור’.

אם היא משמשת למידע אינטלקטואלי גרידא – זהו ‘שלא לשמה’, שבמקרה הטוב איננה אסורה, ובמקרה הגרוע ‘נוח לו שלא נברא’. רק אם היא משמשת ל’חיבור’ – זוהי ‘תורה לשמה’ שעליה נאמרו כל המעלות העצומות.

וההבדל מתבטא ב’טעם’. אם מרגישים בזה טעם [לא טעם שכלי אלא טעם רגשי – ולכן ההדגשה היא ‘והערב נא את דברי תורתך בפינו‘], אז יש כאן חיבור. ואם לאו – אין כאן אלא מידע.

מסופר על החזון איש, שראו אותו מסתובב בחדרו מקיר לקיר, כשפניו אדומות, והוא חוזר שוב ושוב ‘אמר אביי’ ‘אמר אביי’, כך במשך שלשת רבעי שעה. לא היה כאן שום חידוש ב’הבנה’ כמובן, אבל היה כאן חיבור רגשי עמוק לעצם המילים הקדושות. זהו תורה לשמה.

***

ויש לכך הרבה השלכות – פרקטיות ומהותיות; המשיכה אל הלימוד, החשק כשיושבים מול הספר עוד קודם שפתחו אותו, הביקוש להבין באמת, ועוד ועוד – כל אלו מושפעים ישירות מהחילוק בין ‘מידע’ לבין ‘חיבור’.

קח פסוק אחד, משנה אחת, או קטע בספרי הצדיקים, ותנסה ללמוד אותו – לא מתוך ניסיון ‘להבין’ אלא מתוך ניסיון ‘להרגיש’ את הטעם של המילים הללו. תלעס אותו שוב ושוב, עד שתרגיש את המתיקות על השפתיים. ואז – נכנסת לראשונה לעולם שנקרא ‘לימוד התורה’. אשריך.

החיזוק היומי # 3

מתי הפעם האחרונה שאכלת?

תן לי לשער, שזה היה בערך בגיל שנה!…

מאז, אתה עסוק כל הזמן ב’לאכול’, ואתה פשוט לא אוכל!!…

***

שים לב! מבלי להיכנס כלל לנושא של ‘איזה’ אוכל לאכול, או ‘כמה’ אוכל לאכול, ולכל הנושא של ‘אכילה בריאה’ ו’תאוות אכילה’ – קודם כל חשוב לוודא שאתה ‘אוכל’, ובינתיים אתה פשוט לא עושה את זה.

פשוט מאד. אתה ממלא את הצלחת מכל טוב הארץ, ומתיישב לאכול. ואז, אתה מכניס חתיכה אחת לפה, ומתחיל ללעוס במרץ כדי לרוקן את הפה ולהכניס עוד חתיכה, וכך במשך כל הזמן שאתה יושב מול הצלחת – אתה פשוט מחכה כל הזמן שהפה יתפנה – כדי להכניס לתוכו עוד אוכל, כשהעיניים שלך וכל כולך מרוכזים בכף שבידך ובצלחת שלפניך, בציפיה דרוכה מתי כבר תוכל לדחוף עוד מעט פנימה לתוך הפה.

אז מתי אתה ‘אוכל’? הרי מי שאוכל הוא הפה, שהוא עובד קשה ‘לקבל’ את הסחורה, ללעוס אותה עם השיניים, ‘לטעום’ אותה עם החיך, ‘להטעים’ אותה עם הרוק, ולבסוף ‘להעביר’ אותה פנימה למחלקת העיבוד. וכל המערכת הזאת – בכלל לא מעניינת אותך, כי אתה רק מחכה מתי ‘המסוע’ יתפנה ותוכל לדחוף עוד סחורה פנימה. אז אני שואל שוב: אתה ‘אוכל’ או רק עסוק ב’להאכיל’ את עצמך?!

האם ניסית פעם להכניס כף של אוכל [טעים כמובן] לתוך הפה – להניח את הכף בחזרה בצלחת – לעצום את העיניים – ולתת את כל כולך אל הפעולה הנפלאה שאתה עושה כעת, ולטעמו הערב של האוכל הנמצא כעת ממש בתוך פיך ומתחכך בחכך?… הוא אשר אמרתי, ייתכן שהפעם האחרונה שעשית את זה היה בגיל שנה, בעת יניקת חלב האם.

***

וכאן נמצא החידוש.

שברגע שתתחיל ‘לאכול’, כן, ‘לאכול’ ממש ובאמת – לא תצטרך להתעסק יותר עם השאלות של ‘כמה’ אוכל ו’איזה’ אוכל, וגם תוכל כמעט לדלג על הנושא של ‘תאוות אכילה’.

כי ברגע שתתחבר אל פעולת האכילה, תתחיל פתאום להבין איזה דבר נפלא קורה כאן. ומכאן, יש לשער, שאם אתה אדם קצת חכם – תגיע מהר מאד למחשבה: מה פתאום צריך לאכול, ומפני מה יש כל כך הרבה סוגים של מאכלים, וכאלו טעמים מתוקים וערבים.

וכשתעשה אחד ועוד אחד, תגיע מהר מאד למסקנא שהשם יתברך רוצה שתאכל, כדי להזריק לך חיים חדשים כל יום מחדש, והוא רוצה שתרגיש איך שהוא נמצא בתוך האוכל, ולכן הוא עשה כזה מגוון של טעמים ומראות וריחות, שכולם מרמזים על כל מיני אותיות וספירות וכוחות של קדושה, שאמנם אין לנו השגה בהם, אבל אנחנו הרי ‘טועמים’ אותם.

ולא צריך להוסיף, שמאותו רגע האכילה תהפוך אצלך מחוויה מטורפת של רעבתנות והלעטה, לחוויה רוחנית מענגת של קרבת אלוקים מתוקה.

אז כל מה שמבדיל בין אכילה נעימה לבין אכילה מאכזבת, ובעצם בין ‘תאות אכילה’ לבין ‘קדושת האכילה’, הוא: האם אתה חושב על החתיכה שבתוך הפה, או על החתיכה שבצלחת או בכף!…

הבינה זאת.