פוסטים

בס”ד – החיזוק היומי – קצר ולעניין # 24

עוף או שניצל? לא משנה הסדר.

לכתחילה או בדיעבד? ייתכן שגם לא משנה הסדר, משנה רק התוצאה!

***

לכל אחד יש רשימת ‘העדפות’, והוא ישמח מאד אם החיים שלו יתנהלו על פיהם. רשימת ה’העדפות’ כוללת הרבה דברים טובים – גשמיים ורוחניים – בריאות כמובן, שלום בית, ילדים טובים, פרנסה בריווח, הצלחה בלימוד, טעם בתפילה, שמחה ביהדות, קשר טוב עם אנשים, והרשימה עוד ארוכה.

אם היינו יכולים לדאוג לכך, שהכל יתנהל לפי ה’העדפות’ הללו, באופן ה’לכתחילה’ שבהם – מן הסתם היינו עושים זאת. הבעיה היא שאין לנו אפשרות לדאוג לכך, ורק הקופות השונות מעיזות להבטיח כזה מגוון של ישועות ולכל אחד בכל מצב, בבחינת ‘הבטחתי, ולא הבטחתי לקיים’.

במציאות של החיים – זה לא עובד כך, ואנו פוגשים הרבה מאד ‘בדיעבד’, ובדיעבד – אנו משלימים גם עם ה’בדיעבד’, וממשיכים לחלום על ה’לכתחילה’, אולי יום אחד הוא יגיע. קשה להאמין שיש הזדמנויות שמסתתרות דווקא ב’בדיעבד’.

***

אך מסתבר, שאם יש כל כך הרבה ‘בדיעבד’ – יש לזה מטרה, ואם נסכים לפשפש במצב הזה – נגלה אולי אוצרות, שלא נוכל למצוא בתחנות של ה’לכתחילה’.

‘מדות הרחמים’ לדוגמא. אם היינו מחפשים אותם בכוחות עצמנו – היינו מנחשים שהם מופיעים בפרשת ‘בא’ ‘בשלח’ או ‘יתרו’, ובתרגום לזמני השנה – בפסח, שביעי של פסח, שבועות, או אולי חנוכה ופורים, משהו בסגנון.

אך למרבה הפלא, הם מופיעים רק בפרשת העגל ובפרשת המרגלים. ובזמני השנה – בסליחות, בתעניות, ובתחנון. הדוגמאות הקלאסיות ביותר של ה’בדיעבד’. כי ה’לכתחילה’ שלנו היה מדלג לחלוטין על העגל ועל המרגלים גם יחד, וה’לכתחילה’ שלנו בכלל לא ממוקד בסליחות או בתעניות – אלא בחגים וסעודות.

***

אף אחד לא מחפש ‘בדיעבד’, וגם לא אמור לחפש – לא בהלכה ולא בחיים.

אך אם נקלעת לשם, אל תעצום את העיניים ואל תסתום את האף, אלא תחפש מה בכל אופן מונח כאן – מתחת האף, ומתחת כפות הרגליים. ייתכן שאת הקרבת ה’ שתמצא כאן, ואת הנחת רוח הייחודית שרק אתה ורק כאן יכול לעשות – לא תמצא בשום מקום ובשום זמן אחר.

וזה ההבדל בין לוחות ראשונות לשניות. הראשונות מבטאות את המצב של לכתחילה, ואותם משה רבינו שבר. כי את המיתוס הזה בו יש לכתחילה ותו לא – צריכים לשבור, והקב”ה אומר לו ‘יישר כח’ על כך. הלוחות השניות אומרות, שיש הזדמנות שניה, ויש מה לחפש גם במצבים של בדיעבד.ובדיעבד, ייתכן שיתברר – שאת רוב הדברים הטובים שלך, עשית בזמנים של ‘בדיעבד’.