פוסטים

בס”ד – החיזוק היומי – קצר ולעניין # 77

יש לך הכל – או שאתה זקוק לעוד משהו?

אם יש ‘משהו’ שחסר לך – לא יעזור לך שיהיה לך אותו…

***

כל העולם הוא ‘נזקק’ אחד גדול.

המלך זקוק לעם, והעם זקוק למלך. מי מדבר בעידן הדמוקרטיה – שבו גם אם נבחרת לראש עיר, ראש ממשלה או נשיא, אתה כבר צריך לחשוב קדימה איך להיבחר לקדנציה הבאה [גם אם, במקרה, הבחירות הבאות לא יהיו מיד] כך, שאתה זקוק לכל אזרח ולכל קול.

‘הזדקקות’ מבטא חסרון. ומי שחי חיים של הזדקקות – חי חיים של חסרון. וגם אם יתמלא לו חסרון פלוני או אלמוני, עדיין החסרון העיקרי – שהוא עצם ההזדקקות – קיים. אז מה שוה כל מה שיש לו, אם עדיין הוא חסר.

נקודת השלימות אם כן, אינה תלויה כמה חסרונות תצליח למלאות, אלא כמה תצליח להשתחרר מה’נזקקות’. ברגע שבו תרגיש ‘שובע’, גם אם זה ממשהו הכי קטן – באותו רגע נגעת בשלימות.

***

קורח מתפעל מבית מלא ספרים, ומטלית שכולה תכלת. למה, כי יש כאן ‘הרבה’, ומשום מה המושג ‘הרבה’ מתחבר אצלו עם ‘שלימות’. אבל אין שום קשר בין הדברים. וכל עוד הוא ‘רעב’, ומחפש את המשרה הנחשקת, שתשמש כחבר לאותו בית מלא ספרים – אזי גם אם הוא יקבל את המשרה, הוא עדיין יהיה רעב לעוד משהו.

הבעיה העיקרית שלו הוא – ה’קרחות’. הוא כל הזמן נזקק, ולכן כל הזמן ‘קרח’. כל מה שיש לו לא מצליח ‘לכסות’ את הצורך. ובאמת, לא צריך הרבה כדי לכסות את הקרחת, רק כמה ‘שערות’, שזה יכול להיות מזוזה אחת, או אפילו חוט אחד של תכלת, העיקר תהיה ‘שבע’ מזה.

***

החיים שלנו מלאים בכל כך הרבה ‘יש’. אבל כל עוד יש ‘אין’ אחד שמרחף באוויר – כל ה’יש’ הזה שווה קרחת אחת גדולה. ולהיפך, ברגע שנסכים להתמקד ב’יש’ אחד קטן, גם אם ה’אין’ ממלא את כל החלל – זה לא יפריע לך להיות שבע, שמח מלא ומאושר.