בס”ד – החיזוק היומי – קצר ולעניין # 42

אתה חושב שאתה גדול?

אתה הרבה יותר גדול! רק אל תסתיר לעצמך את עצמך!!!

***

הקניין השביעי מקנייני התורה – הוא ‘בענווה’.

ה’ענווה’ נתפסת כתכונה מגבילה, מקטינה ומצמצמת. כאומרת: תרגיש את עצמך קטן ואפסי, וממילא אל תנסה אפילו לגעת בדברים גדולים, כי מי אתה ומה אתה, ומה פתאום שתעז למשש דברים שהם הרבה יותר גדולים וענקיים ממה שאתה יכול להכיל ולתפוס.

והאמת היא הפוכה לגמרי. הענווה היא התכונה והתנועה שמשחררת אותנו מכל המחסומים ומכל ההגבלות. ומאפשרת לנו לגעת, ובאמת, בדברים הכי גדולים הכי גבוהים והכי עמוקים, בלי לחשוש ובלי להיתקע.

***

שאלה קטנה: ‘גאווה’ הוא דבר טוב או רע? אם הוא טוב, מדוע הוא אסור וכל כך חמור, ואם הוא רע, מדוע הקב”ה משתבח בו [‘ה’ מלך גאות לבש’ ועוד הרבה].

התשובה היא: ‘גאווה’ היא גילוי נוכחות חזקה, שממלאת את החלל. ובכן, אם אתה ממלא את העולם בנוכחות שלך, זה גרוע מאד. אבל אם המקום מתפנה מנוכחותנו, ותחתיו מתגלה בו הנוכחות של השם, ובמלואה – זה דבר מצוין, הכי מצוין שיש.

***

ובחזרה לעניינו. התפיסה הטבעית בה אנו תופסים את עצמנו – הוא כמציאות נוכחת. מציאות לא גדולה אמנם, מטר וחצי פלוס, על כחצי מטר. עם רמ”ח איברים ושס”ה גידים, ו’רמת משכל’ מסוימת, קטנה או קטנה יותר – אבל קיימת.

והנוכחות הזאת – מגבילה אותנו מאד. כשאתה רואה את עצמך כמציאות, ובודק את המוח שלך ואת היכולות שלך לפי ה’מציאות’ הזאת – אתה באמת קטן מאד. פצפון. ולא מסוגל כמעט לכלום. ואם ה’קטן’ הזה עוד מרגיש עצמו משהו: חכם, גיבור, עשיר, או צדיק, תלמיד חכם, ומקובל – הוא סוגר על עצמו את הגולל, להגיע אי פעם למשהו אמיתי.

אבל, ברגע בו נסכים לוותר על הנוכחות שלנו, ולהבין מראש שהחתיכה הזאת של המטר וחצי, עם כל האי-קיו המדהים שלה – היא בדיחה. אם נסכים להזיז את זה הצידה, ולאפשר כאן ממילא נוכחות אמיתית של השם יתברך – ברגע הזה נפתחים כל השערים, ופתאום תגלה איזה גדול וענק אתה יכול להיות.

[וכמובא בליקוטי מוהר”ן (סימן קי): “כי התורה היא רוחניות. ואשר זך ישר פעלו ושכלו רוחני, יכול לתפוס כל התורה כולה ולא ישכח דבר. כי דבר רוחני אינו תופס מקום. ויכולה התורה להתפשט ולשכן בשכלו. אך מי שהוא מגשם דברי התורה, ועושה ממנה ממשות, אזי יש לה שעור וקצבה, כמה הוא יכול לתפוס בשכלו ולא יותר” עיי”ש].

אתה יכול לזכות לכל טוב: שכל נפלא, השגות עצומות, מדות מתוקנות, נסים ונפלאות, וכל ההשפעות – אם רק לא תחסום את האויר, ותאפשר לשפע הזה לזרום.

בס”ד – החיזוק היומי – קצר ולעניין # 41

אם אתה פוחד – אז אתה יכול להירגע.

הכלל ידוע: אם הבעל חוב לחוץ – אז בעל הגמ”ח יכול להיות רגוע. אם הבעל חוב רגוע – אז יש לבעל הגמ”ח סיבה טובה להילחץ…

***

הקניין החמישי והשישי מקנייני התורה – הם ‘באימה’ ו’ביראה’.

יש חלקים בתורה – שמביאים על הלומד אותם השראה של יראה. כשאדם קורא בזוהר הקדוש, או בספרי קבלה, וכן בספרי צדיקים – ורואה מושגים קדושים טמירים ונעלמים – הוא מרגיש מיד שמדובר במשהו רם ונשגב, שאין לו מושג בהם, וממילא נרתע ותופס שיש דברים גדולים ממנו ונשגבים מבינתו.

אבל יש חלקים בתורה – ששם אדם עלול להרגיש ‘בבית’. כשלומדים בתורה מושגים שמוכרים לנו; שור, חמור, כסף, גניבה ורמאות. אפשר להרגיש שאני גם כאן ‘חלק’ מהעניין. ואז לקרוא את הדברים מתוך קלות דעת, זלזול ואפילו ביקורת. ובמקרים גרועים, יש אנשים שעלולים להרגיש כך גם ביחס לספרים גבוהים ועמוקים של קבלה וחסידות, כביכול מטיילים הם בתוך שלהם.

הגישה אל התורה צריכה להיות באימה וביראה. כלומר, שים לב עם מה יש לך עסק. מדובר כאן במשהו קדוש מאד, שבשורשו הוא אור אלוקי עליון, והוא משתלשל לתוך אותיות ומילים. הספרים של המשנה, הגמרא, השולחן ערוך, הראשונים והאחרונים, וכל שכן ספרי הקבלה וספרי הצדיקים – הם לא נייר ודיו, אלא אש שחורה על גבי אש לבנה, וצריך נס מיוחד שיהיה אפשר לראות את זה כאן בעולם, ואתה זקוק לרשות מיוחדת כדי לפתוח את הספרים האלו ולקרוא את המילים הקדושות האלו.

***

אלא שבשעת הלימוד, אי אפשר לחשוב כך, כי אז המוח תפוס וחסום – ואינו פנוי לראות מה הוא קורא, ולהבין מה הוא לומד. בשעת הלימוד, צריך כביכול ‘לשכוח’ שמדובר כאן ב’אש’, ולהיכנס לגמרי בכל האיברים הגידים והחושים לתוך העניין והסוגיא. ממש כבתוך שלו. צריך גם את כל העזות כדי להקשות קושיות, ולא לוותר אם זה לא מובן.

רבי נתן התבקש להתמנות לרב וסרב. כשסיפר על כך לרבינו מוהר”ן מברסלב, שאל אותו: מדוע סרבת? ענה לו: אני חושש, שמא אטעה חלילה. אמר לו: וכי מי יהיה רב, מי שאינו חושש?!… כלומר, רק משום שאתה חושש, אתה יכול להיות רב בלי לחשוש. וכך אצל כל אחד. רק מי שתופס מה זאת התורה, ונרתע לאחוריו – הוא זה שיכול וצריך להיכנס ללימוד התורה, עם כל העזות וכביכול ללא שום פחד.

מי שלא יודע שהכביש מסוכן, או לחילופין, מחמת הידיעה הזאת חושש לצאת לרחוב – שניהם לא יכולים להלך ברחוב. אבל מי שיודע כמה הכביש מסוכן, ויודע ממה צריך להיזהר – הוא זה שיכול להסתובב ברחוב וללכת ממקום למקום בצורה רגועה ובריאה.

***

אלו הם שני הקניינים: אימה ויראה; אימה הוא פחד עצום שגורם לרתיעה. כשאדם נמצא ב’אימה’ הוא לא יכול לעשות כלום. לעומת זאת ‘יראה’ מורה על ‘זהירות בריאה’ מחמת ידיעה שיש ממה לחשוש. ואת שניהם אנו צריכים; תחילה את ה’אימה’ – להבין שבעצם אין לנו שום קשר לתורה, ואין לנו בכלל זכות לפתוח את הספר. ואז צריכים כביכול ‘לסלק’ את האימה, ולהיכנס ללימוד התורה בכל הכח והעזות, ולהשאיר אצלנו את היראה, שהיא הזהירות הנדרשת שלא לאבד את הרצינות.

בקיצור: אתה ‘אורח’ רצוי מאד בלימוד התורה, ואתה גם צריך ‘לעמוד’ על שלך בלי לוותר – אבל לא לשכוח ולחשוב שאתה ‘בעל הבית’. 

החלק של השיעור על חול המועד ושביעי של פסח נמצא רק בשיעור להאזנה ולא בסיכום בכתב

פרשת ‘אחרי’ היא הפרשה השישית בסדר ויקרא, ואף היא עוסקת בענייני הקרבנות ותיקון האדם. בתחילת הפרשה מבואר סדר הקרבנות של יום הכיפורים, ולאחר מכן איסור במות ואיסור דם. ובסיום הפרשה איסור עריות.

סדר עבודת יום הכיפורים קובע פרשה לעצמו, מלבד מה שהוא מוזכר יחד עם שאר המועדים בפרשת אמור ובפרשת פנחס. ואת הסדר הזה קוראים בקריאת התורה של יום הכיפורים [וגם המשך הפרשה, שעוסק בענייני עריות קוראים בו ביום במנחה].

הסדר הזה מתייחד בכמה וכמה דברים, שאינם מצויים כלל בשאר זמנים ושאר קרבנות. וכיום שאין לנו את סדר העבודה, אנו אומרים אותו בתפילת מוסף של יום הכיפורים בהתעוררות גדולה. ויש מקום ללמוד ולהבין מהות עניינו של סדר העבודה הזה, ועל ידו להבין עניין יום הכיפורים בכלל.

התמיהות שבפרשה

א. ‘אחרי מות שני בני אהרן’ מה טעם להזכיר עניין זה כאן. ומדוע זה ה’הקדמה’ לסדר יום הכיפורים. [וגם צריך להבין מהו ‘וידבר ה’ אל משה’ – איזה דיבור נאמר כאן למשה, ואין לומר שנאמר לו לומר לאהרן, כי זה מבואר בפסוק שלאחר מכן ‘ויאמר ה’ אל משה אמור אל אהרן אחיך’].

ב. מהו עניינו של קודש הקדשים, ומדוע צריך להיכנס אליו דווקא ביום הכיפורים. ומה הם הקרבנות המיוחדים שמכניסים לשם.

ג. מהו ‘עזאזל’, ומדוע שולחים לשם את השעיר. ובכלל, צריך להבין עניינם של שני השעירים, שמצד אחד צריכים להיות שוים לגמרי [במראה, בקומה, ובדמים, ובלקיחתן כאחד], ולהביא את שניהם לבית המקדש. ומצד שני מפרידים ביניהם; האחד – נכנס לקוד הקדשים, והשני נשלח לעזאזל. ומדוע כל זה נעשה דווקא על ידי ‘גורל’ ולא על ידי ‘בחירת’ אדם.

ד. ביום הכיפורים הוא זמן מחילת עוונות. ובשביל זה עושים כל סדר העבודה הזה, ובנוסף, צריך להתענות. וצריך להבין מה השייכות בין כל אלו לבין כפרת עוונות.

ביאור הפשט

א. ‘אחרי מות’ – ברש”י באר (על פי דברי חז”ל) שהזכיר מיתת בני אהרן, כדי לחזק את האזהרה שלא ייכנס בכל עת אל הקודש, כדי שלא ימות כמותם. והרמב”ן מבאר שפרשה זו נאמרה מיד לאחר מיתתם [יחד עם האזהרה על שתיית יין], ומחמת שלא נכתב במקומו הזכיר הכתוב באיזה זמן נאמרה הפרשה [וכך הוא בכל פרשה שלא נכתבה במקומה, שהפסוק מבאר מתי היה זמנה].

באור החיים הקדוש מבאר, שמיתת בני אהרן היה על חטא העגל (כמובא גם ברש”י בפרשת שמיני), וקודם לזה לא היה אהרן יכול להיכנס לקודש הקדשים, ורק ‘אחרי מות שני בני אהרן’ הוא יכול לעשות הסדר הזה ולהיכנס לקודש הקדשים. כמו כן, בא הכתוב להדגיש גם להיפך, שאף שנתכפר לו אינו יכול לבוא בכל עת, וגם לא בבגדי זהב. ובזה הוא מבאר גם מהו ‘וידבר ה’ אל משה’, שאף את משה הזהיר על כך, שלא יסבור שכיון שהוא גדול מאהרן לא נאמרה לו אזהרה זו.

ב. עזאזל: ברש”י מבואר שהוא מלשון ‘עז’, מחמת שהוא צוק גבוה וחתוך. והרמב”ן מבאר על פי סוד, שזהו שמו של הס”מ, ושולחים לו מנחה ביום הכיפורים כדי שלא יקטרג, ולכן שולחים זאת למדבר שהוא מקום חורב ושממה ושם הוא מקומו. אמנם מוסיף לבאר שאין זה חלילה ש’אנו’ מקריבים לו קרבן, אלא אנו שליחים מהשם יתברך להביא לו (עיי”ש באריכות).

וכמו כן, מבואר בדברי האור החיים הקדוש, ומרחיב לבאר העניין – שבכל מעשה של אדם, לטוב או חלילה לרע, הוא מוליד כח כזה. והכוחות הרעים שנבראו ממעשיו הם אלו שמענישים אותו. והתיקון לזה, הוא לבטל את הכח הזה וממילא הוא ניצול מעונש. ויש בזה שלשה דרגות: א. שוגג, יכול להתכפר בקרבן – כאשר ב’סמיכתו’ הוא מכניס כל כוחות הרע בקרבן ושוחטו. ב. מזיד של טומאת מקדש וקדשיו, מתכפר ביום הכיפורים על ידי הפר והשעיר שנעשים בפנים. ג. מזיד של כל העבירות מכניס בתוך השעיר השני, ומחמת גודל המיאוס שולחים אותו לעזאזל, ושם הוא מתבטל.

ג. עינוי: הכתוב קורא לעינוי זו בשם ‘תענו את נפשותיכם’, ומזה מבואר שאין הכוונה לסתם עינוי הגוף, אלא לעינוי הנפש. והכוונה לתענית של אכילה ושתיה, ולא כדעת הקראים ‘מחוקי השם’ (רמב”ן ואור החיים). וצריך להבין מה החילוק בין עינוי הגוף לעינוי הנפש, ומה התכלית של עינוי הנפש.

ביאור הפנימיות

בזוהר הקדוש מבואר על הפסוק “בעצם היום הזה תענו את נפשתיכם” – ‘לאכנעא לבא, לאדבקא רעותא דלבא לקדשא בריך הוא’, והעניין מבואר בהרחבה בליקוטי מוהר”ן (סימן קעט) ‘שעל ידי התענית נכנע ונחלש הלב, ונתבטל כל הרצונות האחרים שלו מפני רצון הקדוש ברוך הוא, לאדבקא רעותא דלבא’, ובזה מתבאר כל עניין יום הכיפורים, כמבואר בליקוטי הלכות, וכדלהלן.

כפרת עוונות – על שום מה

צריך להבין מהו סליחת העוונות של יום הכיפורים. ואיך ייתכן שאדם עושה מה שעושה כל השנה, והנה מגיע יום אחד שבו נמחלים כל עוונותיו, ולא נותר בו כל פגם ומום.

בשלמא כשאדם עושה מצדו אתערותא דלתתא ועוסק בתשובה – יש כאן עבודה ותמורה בצדה [אף שגם עניין זה הוא פלא, לפנים משורת הדין ולמעלה מן הדעת, כמבואר במקום אחר]. אבל איך ניתן לקבוע זמן מסוים, שבו נמחלים בקביעות ולכל אדם מישראל כל עוונותיו.

והנה נחלקו רבותינו אם יום הכיפורים מכפר רק לשבים או גם לשאינם שבים. ויש מי שסובר שאפילו לשאינם שבים, ואפילו למי שסובר שמכפר רק לשבים, בוודאי אין זה רק משום שעשו תשובה, כי אם כן אין זה שייך ליום הכיפורים אלא בכל זמן שעושים תשובה מתכפר, אלא יש כאן כח מיוחד של יום הכיפורים, וצריך להבין מה הוא ומה עניינו.    

והביאור הוא שיש כאן סוד נפלא של בירור, ולכן מחילת העוונות של יום הכיפורים אינו נקרא בשם ‘מחילה’ אלא בשם ‘כפרה’ [וכך נקרא גם שמו של היום ‘יום הכיפורים’] שהוא מלשון קינוח ונקיון. וכמו שיתבאר.

‘העצמיות’ – והלבושים שעליו

במנהג שבעולם, האדם מוגדר על פי פעולותיו והנהגותיו; אדם שמתנהג כראוי ועושה מעשים טובים – נחשב לאדם טוב, ולהיפך אם הוא מתנהג שלא כראוי ופוגם במעשיו – נחשב לאדם רע. וכך הוא גם בהרגשה שלנו; אנו שופטים את עצמנו ונותנים לעצמנו הגדרה של ‘טוב’ או ‘לא טוב’ על פי המעשים וההנהגות.

אמנם באמת אין זה כך. כי אין שום שייכות בין הפעולות וההנהגות לבין האדם בעצמו. האדם בעצמו הוא נקודה פנימית נקיה ומבוררת שכולו טוב, וכל הפעולות, הדיבורים והמחשבות – אינם אלא לבושים. ואמנם אם אינם טובים, הם לבושים צואים פגומים ומלוכלכים, וצריך לנקותם ולזככם – אבל אינם אלא לבושים ולא האדם בעצמו.

כל אדם יש בו חמשה חלקים, הנקראים נפש רוח נשמה חיה ויחידה. אמנם באמת האדם בעצמו אינו אלא ה’יחידה’ שבו, שהוא עצמותו. וכל השאר הם ‘לבושים’ על אותו עצמיות. [הנפש – הם המעשים, הרוח – ההרגשות והדיבורים, הנשמה והחיה – מחשבות הבנות והשגות]. וכל אחד מארבעה אלו, שייך בו מושג של ‘פגם’, כל אחד מהם לפי עניינו [בעיקר בחלק הנפש], אבל בחלק היחידה לא שייך שום פגם לכלוך וקלקול.

והחילוק בין ההסתכלות של העולם לבין האמת – הוא עצום. כי אם האדם בעצמו ‘אינו טוב’, אזי כדי לתקן זאת – הוא צריך לשנות ‘את עצמו’ ולהיות משהו אחר. וזה דבר שנראה קשה ובלתי אפשרי, ולכן רוב בני אדם מתייאשים מלתקן את עצמם ולהשתנות. אבל אם האדם בעצמו הוא טוב, ורק הלבושים הם שנפגמו והתלכלכו, אזי בקל יכול לתקן ולשנות. כי אינו צריך לשנות את ‘עצמו’ ולהיות משהו או מישהו אחר, אלא רק לחזור להיות מה שהוא באמת [ויש בזה הרבה להאריך ואין כאן מקומו].

תשובה ויום הכיפורים

כשאדם עוסק בתשובה – הוא עוסק בנקיון הבגדים שנפגמו והתלכלכו. אבל ביום הכיפורים אין עוסקים בזה כלל [ועל כל פנים אין זה ‘עיקרו של יום’], אלא עוסקים בגילוי האמת הזאת, שיש חילוק בין האדם ‘בעצמו’ לבין הלבושים שלו.

לולא יום הכיפורים, לא היה בידנו אפשרות לברר האמת הזאת, ולגלות שאנו בעצמנו שלמים ונקיים ומעולם לא נפגמנו. ואם האמת הזאת לא הייתה מתבררת, לא היינו יכולים לעסוק לעולם בתשובה, אלא היינו מתייאשים חלילה. ביום הכיפורים יש לנו את הכח לברר את האמת הזאת, וכשהיא מתבררת, נעשה ממילא ‘כפרת’ עוונות, שהוא מלשון ‘קינוח’, דהיינו שמקלפים מאתנו את כל הרע שאינו אלא לבוש ולא מחובר אלינו בעצם.

וזה העניין של השעירים. צריך לקחת שני שעירים שוים לגמרי, ולהביא את שניהם לבית המקדש. ובאמת אחד מהם הוא טוב לגמרי, והשני הוא רע לגמרי – אך אין זה ניכר כלל וכלל כלפי חוץ. וזה המצב בו אנו מרגישים עצמנו קודם יום הכיפורים, כאילו הטוב והרע שבתוכנו הם אחד ממש בלי שום היכר והבדל.

ומחמת שהם כל כך שוים, אין שום אדם שיכול להבדיל ביניהם, רק על ידי גורל. והגורל מברר ומגלה שאחד מהם הוא ‘טוב’, והוא נכנס לקודש הקדשים, והשני הוא ‘רע’ והוא נשלח לעזאזל. ואז, נעשה הבירור גם בתוכנו, ומתגלה שיש בנו חלק שכולו טוב, וזה העצמיות שלנו ששייך לקודש הקדשים, וכל השאר אינם אלא לבושים והם נשלחים למי שהם שייכים, שהוא זה שעושה את התערובת והרמאות הזאת.

גורל, קודש הקדשים, ותענית

הכח של הגורל – הוא בעצמו העניין של קודש הקדשים, שאליו נכנס הכהן גדול עם השעיר הזה. והוא גם העניין של התענית ביום הכיפורים.

נקודת העצמיות של האדם – הוא הרצון. הרצון הוא החלק החזק ביותר באדם, למעלה מהשכל והמחשבה, ולמעלה מכל ההרגשות והדיבורים והמעשים. והוא באמת השורש של כל המחשבות והדיבורים והמעשים, שכולם מושפעים ממנו ומתנהגים על ידו.

ואמנם הרצון בעצמו אינו מוגדר אצלנו, והוא נחלק ומתפזר לאלפי רצונות שונים ומשונים זה מזה. אמנם יש ‘רצונות’ ויש ‘רצון שברצונות’ [רעוא, ורעוא דרעוין]. כלומר, יש הרבה רצונות באדם, אבל יש רצונות חלשים יותר ומעליהם רצונות חזקים יותר שמתגברים עליהם. אדם רוצה ללמוד, אבל הרצון שלו לשמוע חדשות מתגבר על זה. לא יהיה זה נכון לומר שהוא ‘לא רוצה’ ללמוד, אלא שהרצון השני הוא ‘יותר חזק’ וגובר עליו.

וכך, מעל כולם יש רצון אחד ויחיד שהוא חזק יותר מהכל, והוא גם מתגבר על כל הרצונות. והוא הרצון ‘העצמי’. ובשביל זה צריך להתענות ביום הכיפורים – לא עינוי הגוף, שנועד עבור עונש או קנס, אלא ‘עינוי הנפש’, שנועד לברר את הרצונות, ולגלות מהו הרצון האמיתי.

הסיבה לכך שאדם נמשך אחר תאוותיו ויצריו, ואינו שומע את הנקודה הפנימית שלו – הוא משום שהם יותר חיצוניים, וממילא יותר רעשניים ויותר עכשוויים, וממילא גם יותר מושכים. אבל אם הוא יעצור עצמו, ולא יימשך ‘מיד’ אחריהם, אלא ישהה קצת ויקשיב לקול הפנימי יותר – הוא יגלה רצונות יותר חזקים, וכן הלאה עד שיגלה את הרצון העצמי שלו.

וזה מה שקורה ביום הכיפורים. אדם נמשך לאכילה, והוא עוצר עצמו. נמשך לשתיה ושוב עוצר עצמו. וכך שוב ושוב. עד שהרצונות האלו נכנעים ומבינים שיש לו רצון יותר חשוב. וכך במשך התענית מתבררים הרצונות יותר ויותר, עד שמתגלה הרצון השורשי, שהוא הרצון להתדבק בהשם יתברך, והוא העצמיות של האדם. וכשמתגלה הנקודה הזאת – מתגלה שכל שאר הרצונות, שמהם נמשכו כל הפגמים שלו, אינם שלו.

והגילוי הזה הוא עניין ‘קודש הקדשים’ שהוא הנקודה היחידה בעולם, שבו מתגלה האמת באופן הכי ברור ונקי. כי כל העולם הוא ‘עולם השקר’ ומעורב טוב ורע. וגם במקומות קדושים – ששם הטוב יותר חזק מהרע, אבל עדיין אין זה בירור גמור. ואפילו בבית המקדש כביכול יש ‘עוד רצונות’, שהם שייכים למעשים והרגשות ומחשבות. אבל יש מקום אחד ששם מתגלה הרצון השורשי, שהשם יתברך רוצה בנו, והוא בקודש הקדשים. וזהו הגורל – שמגלה את הרצון הזה, ומברר את האמת מהשקר, ומפריד את הרע מהטוב.

אחרי מות בני אהרן

ההקדמה לכל זה הוא מיתת בני אהרן. שמיתתם היה מחמת ‘בקרבתם לפני ה’ וימותו’, ומיתתם היה באופן של ‘גופם קיים ונשמתם נשרפת’. כלומר, בני אהרן היו דבוקים בחלק העצמיות שלהם, עד שלא היה להם שום שייכות לגוף.

ואמנם, אין זה הדרך הראויה, כי אדרבה עיקר התכלית הוא לחבר הנשמה עם הגוף, והמהלך שלהם נחשב לפגם ונענשו על כך [וכפי שהתבאר שם], אבל מתוך כך מתגלה שיש את העצמיות ויש את הלבוש. ועל פי זה מובן כל סדר יום הכיפורים, שתכליתו לברר את נקודת העצמיות – ולא בשביל להיפרד מהגוף, אלא בשביל לדעת מהו העצם ומה הלבוש, ובכח ‘העצם’ לזכך ולהנהיג כראוי את הלבוש. [ולכן הדיבור הזה נאמר למשה, כי הוא נחשב ה’עצמיות’ ביחס לכל בני ישראל, ודו”ק].

***

ובזה התבארו כל התמיהות: א. הטעם שנאמרה פרשה זו ‘אחרי מות’. ב. העניין של קודש הקדשים. ג. העניין של השעירים והגורל. ד. העניין של עינוי הנפש והשייכות לכפרת עוונות.

בס”ד – החיזוק היומי – קצר ולעניין # 40

אתה מבין מצוין.

כל ילד בטוח שהוא מבין הכל. והוא צודק לגמרי, למרות שהוא לא צודק בכלל.

***

הקניין הרביעי מקנייני התורה – הם ‘בינת הלב’ (ו/או ‘שכלות הלב’).

בשלב הזה עדיין לא מתעסקים ב’דרכי הלימוד’ [שהם מפורטים בהמשך המשנה ‘בשימוש חכמים, בדקדוק חברים, בפלפול התלמידים’ וכדומה]. אלא בשלב יותר מוקדם ובסיסי [שמקביל ל’שמיעת האוזן ועריכת שפתיים’ מחד, ול’אימה ויראה וענווה’ מאידך].

אם כן, לא מדובר כאן על ‘הבנת הלימוד’, כי לזה לא קוראים ‘בינת הלב’ אלא ‘בינת המוח’ או ‘בינת השכל’. מדובר כאן על משהו יסודי יותר, שהוא שלב בסיסי בעצם הלימוד.

***

הלב הוא ‘חכם’ והוא ‘מבין’ (ראה ליקוטי מוהר”ן ח”ב סימן ב). גם כשהשכל לא כל כך חכם, ולא כל כך מבין – הלב דווקא כן מבין. אפשר להבחין זאת אצל אנשים שנחשבים לטיפשים או רדודים, אך פתאום בתחומים מסוימים, הם מתגלים כ’מבינים עניין’ ועוד איך.

דברים ש’מעניינים’ אותך, לא רק ברמה של ‘סקרנות’, ובוודאי לא ברמה של ‘למה לא’ – הלב שלך נמצא שם. וכשהוא נמצא שם, אתה ‘תתפוס’ את העניין. לפעמים אפילו ברמה שמוכשרים ממך לא יתפסו. וכמו שאמרו בעלי המוסר, שכשמגיעים לדין תורה, אפילו שפחה יכולה לומר סברא של רבי עקיבא איגר…

***

זה נקרא ‘בינת הלב’ ו’שכלות הלב’. פשוט, שהלב שלך יהיה כאן.

כשאתה ניגש ללימוד, זה יכול להיות מתוך הרבה סיבות; יכול להיות ההכרח של המסגרת (ישיבה, כולל, מבחנים), יכול להיות ‘קביעות’ שקבעת לעצמך, ויכול להיות אפילו רצון להשיג עוד ידיעות. אבל בכל אלו – ‘אתה’ עדיין לא נמצא כאן. אלא עומד מבחוץ, ו-עושה את שלך; לומד, מספיק, מתעניין, ואפילו אולי יודע ומצליח, אבל לא מחובר.

הגישה הבסיסית צריכה להיות עם הלב. הלימוד הוא לא משהו ‘מבחוץ’, והתורה היא לא ‘אוסף ידיעות’ – אלא משהו שהוא הכי ‘שלי’ והכי קרוב ללבי. הא-ב של השייכות שלנו אל התורה – הן אל לימוד התורה והן אל קיומה – הוא כמשהו ‘לבבי’, ששם אני מוצא את עצמי, ומרגיש מחובר.

והחיבור הזה – נותן את ההבנה הבסיסית והנכונה ביותר. כשילד חושב שהוא מבין – הוא צודק לגמרי, כי הוא מחובר לכל ידיעה שהוא מתעניין בה, ולכן הוא באמת מבין אותה. הוא כמובן לא צודק – כי יש לו עוד הרבה מה להעמיק, אבל את ההבנה הבסיסית, ובעצם האמיתית והנכונה ביותר כבר יש לו.   

[משום כך, גם כל כך חשוב וכמעט מעכב בלימוד, שיהיה ‘לבו חפץ’, כי אז הוא מחובר לזה בלבו. וכך גם בכל נושא בעבודת השם, שיש לכל אחד את הנקודה השייכת ללבו, ושם מקומו].

סיכומו של דבר: הלב, הוא המרכיב החשוב ביותר. חשוב מצד אחד – לשמור עליו ולכוון אותו לכתובת הנכונה, אבל לא פחות חשוב מצד שני – להיות קשוב אליו, ולתת לו את הבמה המרכזית, גם בדברים שלכאורה שייכים לתחום השכל. הלב יודע מה הוא אומר.

בס”ד – החיזוק היומי – קצר ולעניין # 39

הקול קול יעקב.

כל העולם מברבר, אבל אנחנו יכולים ‘לדבר’.

***

הקניין השלישי מקנייני התורה – הוא ‘בעריכת שפתיים’.

לכאורה, את מצות לימוד התורה היה אפשר לקיים במחשבה, כי המטרה היא ‘לדעת’ אותה, והידיעה היא במוח. אבל לא, עיקר המצוה היא דווקא בפה, וכמו שדרשו חז”ל “כי חיים הם למוצאיהם” – למוציאיהם בפה.

כלומר, אם אתה רוצה לקבל ‘חיים’ מהתורה – תוציא את זה בדיבור. ופנימיות הדברים מבואר בהרחבה ובדרך נפלאה במאמר עמוק ונפלא (ליקוטי מוהר”ן סימן נו). וגם להלכה, לרוב הפוסקים – אין צריך לברך ‘ברכת התורה’ על הרהור.

והמובן מזה, שהפה שלנו אינו רק ‘היכי תמצי’ להעברת מידע, אלא הוא בעצמו כלי, שיש לו כח גדול. זאת בשונה מכל בעל חי שיש לו פה, ואפילו מהגוים שיש להם כח של ‘מדבר’ אבל אין להם את הפה שיש לנו.

***

הבעל שם טוב גילה ‘במקום שמחשבתו של אדם – שם הוא נמצא’. כשאדם חושב על עולם האצילות, הוא נמצא בעולם האצילות, וכשהוא חושב חלילה על שאול תחתית – הוא ממש שם רח”ל. כי המחשבה היא עיקר האדם.

אבל, כל זה רק בעודו ‘חושב’. ברגע שהוא מסיים ‘לחשוב’ – הוא כבר לא שם. יכול להיות שהוא היה עשר שעות בעולם האצילות, אבל רגע אחד אחר כך, כשהוא סיים לחשוב על זה, הוא כבר לא קשור לשם.

לא כך בדיבור. הדיבור הוא הנפש, כמו שכתוב ‘נפשי יצאה בדברו’, וכל דיבור שאדם מדבר – פועל על הנפש, והופך את הדיבור לחלק ממנה, וזה נשאר עצם מעצמיו גם לאחר שסיים לדבר.

***

ולכן, כדי שהלימוד יהפוך לחלק מאתנו, בשר מבשרנו – צריך להוציא אותו ‘בפה’, ולא רק במחשבה. ולא רק בלימוד, אלא כל דבר שאנו רוצים להתחבר אליו – צריך להפעיל את כח הדיבור. רצונות, שאיפות, תקוות, וכל הדברים הטובים שאתה רוצה שיהיו – תוציא אותם בפה.

וכן להיפך, כל דבר לא-טוב אל תוציא אותו בפה, אפילו לא בצחוק, כי הדיבור הופך אותו למציאות. אל תפתח פה לשטן, ואל תאמר דיבורים של כפירה או דיבורים לא נקיים – אפילו אם זה לא ברצינות. כי כח הדיבור הוא כח רציני בהחלט.

יש לך פה! תשמור עליו מכל משמר, ותעשה בו שימוש לטובה כמה שיותר. מות וחיים ביד הלשון.

בס”ד – החיזוק היומי – קצר ולעניין # 38

ישמעו אזניך מה שפיך מדבר.

אם לעצמך אתה לא מקשיב, איך תוכל להקשיב לאחרים, ומדוע תצפה מאחרים שיקשיבו לך?

***

הקניין השני מקנייני התורה הוא ‘שמיעת האוזן’.

לאחר הקניין הראשון והבסיסי ‘בתלמוד’ – שפירושו, פשוט, ללמוד. מגיע הקניין השני, ואומר: ‘תשמע מה שאתה לומד’.

בפשטות, הכוונה שצריך ללמוד בקול. ללמוד באופן שאפשר ‘לשמוע’, ולא לקרוא בלחש שאז אי אפשר לשמוע. זהו פרט חשוב בלימוד התורה, שמשפיע ישירות גם על הזיכרון, וכמבואר בכמה וכמה מאמרים במסכת עירובין (דף נד) על החשיבות ‘לשמוע’ את מה שלומד.

בפנימיות, יש כאן עצה נפלאה, ללימוד התורה בפרט ולעבודת השם בכלל. והעצה היא: ‘להקשיב’. ובלשונו של רבינו מוהר”ן מברסלב ‘לקשר המחשבה אל הדיבור’ (ליקוטי מוהר”ן פ, ועוד הרבה).

***

השלב הראשון בהבנת הלימוד, הוא פשוט ‘להקשיב’ למה שהפה מדבר. אתה אומר פסוקים, קורא משניות וגמרא, ושאר ספרים – תקשיב למילים הקדושות שיוצא מפיך. ההקשבה הזאת בעצמה היא הפירוש הבסיסי והטוב ביותר למה שאתה לומד. וזה גם יהיה הרקע לכל הסבר וההעמקה שתרצה להוסיף אחר כך.

ולא רק בלימוד. גם בתפילה כך. לפני פירושים עמוקים וכוונות נשגבות – הכוונה הכי פשוטה, הכי עמוקה, והכי אמיתית, הוא פשוט ‘להקשיב’ למילים שאנחנו מוציאים מהפה. כל כך פשוט וכל כך עמוק. כך גם באמירת תהלים, תפילות ובקשות שונות.

הורגלנו ‘לדבר’ משהו אחד ו’לחשוב’ על משהו אחר. ולכן, נראה לנו שקשה להבין או לכוון. אם רק נקשיב למה שאנחנו ממילא מדברים, נגלה עולם חדש.

וכך גם בכל המצוות, ובכל פרט מעבודת השם. השלב הבסיסי, הפשוט והעמוק ביותר – הוא ‘לשים לב’ למה שעושים; מניחים תפילין, עושים קידוש, אוכלים מצה, נוטלים לולב, וכל פעולה אחרת; שים לב שזה מה שאתה עושה, זה הכל. כל שאר הרעיונות, מחשבות, והרגשות – יכולים לבוא רק ‘כתוספת’ על הבסיס הזה, ולא ‘במקום’.

***

אומרים, שהטיפול המוצלח והיעיל ביותר – הוא ‘ההקשבה’. כשמקשיבים למישהו באמת – מועילים לו יותר מכל עצה אחרת, ומכל טיפול מקצועי.

גם ההקשבה לעצמנו, תועיל לנו יותר מכל עצה אחרת. ואולי גם תלמד אותנו להקשיב לאחרים.

בס”ד – החיזוק היומי – קצר ולעניין # 37

אם לא תתחיל – לעולם לא תדע!

נהיגה – לומדים על הכביש, לא רק בתאוריה. גם בעבודת השם.

***

הקניין הראשון, מתוך ארבעים ושמונה קניינים שהתורה נקנית בהם הוא ‘בתלמוד’.

‘בתלמוד’ הכוונה ‘בלימוד’. והרי זה כאילו אומרים לנו ‘בחמשה קניינים נקנה הארון’ והקניין הראשון הוא ‘בארון’… הרי ‘הארון’ הוא זה שבאים ‘לקנות’ אותו, ואם כן, לא קונים אותו ‘על ידי’ ארון… וכך גם לגבי התורה – אם ‘אותה’ אנו באים לקנות, איך אפשר לומר שקונים אותה על ידה בעצמה?!

בפשטות ניתן לומר, ש’התורה’ אינה בדווקא ‘לימוד התורה’ אלא התורה בעצמה דהיינו האור שלה, ואחד מהקניינים שבהם קונים אותה, הוא על ידי ש’לומדים’ אותה. אך פשט הדברים הוא שאכן עוסקים בקנייני ‘לימוד התורה’.

בעלי המוסר מבארים, שהדבר הראשון שצריך לעשות כדי לזכות ללימוד התורה – הוא פשוט ללמוד. ובנקודה הזאת טמון יסוד גדול, גם בדרכי הפנימיות.

***

מי שממתין בכל דבר, עד שיבין אותו על בוריו – ורק אז יתחיל לעשות אותו, זה לא יקרה לעולם. לא רק מבחינה טכנית, שלעולם לא ניתן להבין דבר על בוריו, אלא גם מבחינה מהותית ופנימית – שהוא לא ‘ראוי’ להבין את הדבר, ואין לו את ‘הכלים’ להתחבר לזה.

ההתחלה של כל דבר, הוא פשוט להתחיל לעשות את זה, אפילו בלי הבנה, בלי טעם ובלי ריח. רק כאשר מוכנים להתחיל כך בפשטות, יכולים אחר כך ‘להבין’ ‘להרגיש’ ו’להתחבר’. ולכן, הקניין הראשון של ‘לימוד התורה’ הוא פשוט להתיישב ללמוד, בלי קניינים ובלי טכניקות, ובלי שום ‘שיטות’. ורק לאחר מכן אפשר לדבר מה הם הקניינים, השיטות והדרכים.

ולא רק בלימוד התורה, אלא בכל ענייני התורה ועבודת השם. הנחת תפילין עושים בפעם הראשונה בלי הבנה ובכלי שכל. מי מדבר על שמירת שבת, שמחנכים לכך ילדים קטנטנים ממש, וכך גם תפילה ושאר המצוות. דבר ראשון ‘תעשה’ את זה, ברמה הפשוטה ביותר, רק אחר כך תוכל להיכנס ‘לתוך’ הדברים. ‘נעשה’ ואז ‘נשמע’ (על פי ליקוטי מוהר”ן סימן כב).

***

יתירה מזאת. החלק החשוב ביותר הוא עצם העשייה, ולאו דווקא ההבנה.

ככל שנזכה להעמיק ולהבין את ענייני התורה ועבודת השם, עדיין רחוקים אנו אין-סוף פרסאות מהבנה אמיתית, כפי שהדברים הם באמת, וכפי שהצדיקים השיגו אותם. וכמו שאמר הבעל שם טוב על הפסוק ‘תורת השם תמימה’, שככל שלומדים אותה היא עדיין ‘שלמה’ ולא נגעו בה כמלוא נימה.

אם כן, מה שנותר לנו הוא פשוט ‘לעשות’. לקיים את התורה בפשיטות ממש, כמו תינוק שעושה את זה בתמימות ומתיקות. ולהאמין שבעשייה הפשוטה הזאת טמונים כל הסודות הגדולות ביותר. ורק מתוך האמונה הזאת, אפשר לנסות להתקדם ולהבין. אבל תמיד לחזור לשורה הראשונה: עשייה פשוטה, מתוך אמונה תמימה.

לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. מתוך אימון אמונה ונאמנות. זו ההתחלה וזה הסוף.

השבוע אין סיכום בכתב, במדה ויהיה, נפרסם את זה בהודעה נפרדת.

בס”ד – החיזוק היומי – קצר ולעניין # 36

מה הקשר בין סנט-מוריץ לפסח?

האם אין דרכים מכובדות וגבוהות יותר להתכונן לפסח, חוץ מכפפות גומי, סקוצ’ ואקונומיקה?

***

לפני ראש השנה, יש לנו אלול. באלול עוסקים באמירת תהלים, תיקוני זוהר, וחיזוק כללי בתפילה ובכל העניינים של עבודת השם. לפני קבלת התורה, יש לנו שלשת ימי הגבלה, בהם אדם מקדש את עצמו, מגביה ומתרומם.

לפני חנוכה ופורים, אין אמנם הכנה רשמית מסוימת, אבל לפחות מתאפשר למי שרוצה – לעסוק בהכנה רוחנית, בתורה ותפילה, קדושה ופרישות. וכך, להיכנס אל החג מתוך מוחים דגדלות והתרוממות הדעת.

שונה הדבר לפני פסח. מי שיחליט שאינו רוצה להתעסק ב’שטויות’ ובנקיונות, אלא לעסוק ב’הכנה דרבה’ – לפרוש מהבית למשך שבועיים, ולעסוק שעות רבות בתורה תפילה ותשובה, ובכך להכין את עצמו לחג הגדול של יציאת מצרים – ימצא את עצמו בליל התקדש חג, עם איסורים דאורייתא של ‘בל יראה ובל יימצא’… לא פסח, ולא יציאת מצרים.

***

בכדי להגיע לפסח, מוכרחים להפשיל שרוולים, לקחת חומרים מתאימים – ולעסוק בנקיון, ממש כמו רומני רוסי ותאילנדי. להתאמץ, להזיע, לרכון מתחת המיטות ומאחורי הארונות, ולא כלוקסוס ותוספת, אלא כהכנה הבסיסית ביותר לפסח, שלא להיכשל באיסורי כרת…

אז נכון, אבק זה לא חמץ וילדים הם לא קרבן פסח, ולא חייבים להבריק את החלק התחתון של סוליית הנעל. וזה גם נכון, שברוך השם חלק מהעבודה, ואולי רובו וכמעט כולו – נטלו על עצמן נשים צדקניות [ולפעמים, העזרה של הבעל מתבטאת דווקא בזה ש’הוא לא בבית’…] – ובכל זאת, הדבר אומר דרשני, וכי לא מתאים ליציאת מצרים הכנה רוחנית יותר?

ועוד שאלה ל’מקובלים’: בתפילת ערבית של ‘ליל הסדר’ נמשכים כל המוחין של ‘הסדר’. אם כן, אולי כבר עדיף להישאר בבית הכנסת ושם לעסוק בסיפור יציאת מצרים כל הלילה? למה ללכת הביתה, ולהתעסק עם כריות, כוסות שנשפכים, וילדים קטנים-גדולים שמקשיבים או לא, ובכלל מעדיפים שהם יספרו לאבא ולא להיפך.

***

אכן, כאן טמון כל הסיפור של פסח.

לא יצאנו ממצרים כדי להיות ‘מלאכים’, אלא כדי להיות ‘עבדים’ להשם יתברך. והשטח של העבדות הוא (בעיקר) בעולם העשייה. ‘עבדות’ פירושה: מוכנות להיכנס לכל מקום ולכל מצב, בלי להתפנק ולהיות ‘איסטניס רוחני’, ושם לגלות את השם.

אז דבר ראשון, צריכים לגלות את זה בסנט-מוריץ, ובמלחמה מול הפירורים הסוררים שממאנים להיפרד… אחר כך, מול הילדים הקטנים, יחד עם הכוסות שנשפכים או נשברים. ובעיקר, מול המוחין דקטנות שלנו בעצמנו. ודווקא אז, מתגלים האורות הרוחניים הגדולות ביותר.

אחר כך, גם כשתעסוק בעבודות רוחניות ממש – זה יהיה אמיתי, ולא ניתוק ובריחה. וגם זה – בכדי להטעין את הבטריה ולחזור לעולם העשייה.

בס”ד – החיזוק היומי – קצר ולעניין # 35

כל אחד רוצה להקריב קרבן.

אבל מי ‘יכול’ היום להקריב קרבן, וגם מי יודע ‘איזה’ קרבן עליו להקריב.

***

בימים אלו אנו קוראים את קרבנות הנשיאים.

ושתי פלאים יש בזה: אחד – הם עשו את זה מעצמם, בלי שהתבקשו. והשני – הם הקריבו קרבנות זהים לחלוטין.

ודווקא שני הפלאים הללו – הופכים את זה לפלא כפול ומכופל. כי אילו היה ‘ציווי’ – ניתן להבין כיצד הביאו כולם אותו קרבן, כי כך הם הצטוו. אבל מאחר שהם לא הצטוו – כיצד הגיעו כולם לאותה תוצאה?

ולא מדובר בפרט אחד, שבדיוק כולם כיוונו אליו. אם היה זה רק פר אחד או איל אחד – ניחא. אבל מדובר ברשימה מכובדת ורחבה של קרבנות, הכוללת למעלה מעשרים פריטים, ולמרות זאת – התוצאה הייתה מכוונת, הכיצד?

התמיהה מתגברת עוד יותר, כשקוראים את דברי המדרש. שם מבואר שכל נשיא היו לו כוונות משלו, לגבי הפריטים אותם הוא הביא. היו כאן שתים עשרה קרבנות, בעלי אותם רכיבים מופלאים – וכל אחד הגיע מסיבות אחרות, והכיל בתוכו כוונות שונות לחלוטין מחברו. פלא והפלא.

***

התמיהות, הם בעצמם התשובה.

יש את הקרבנות שהצטווינו להביא, ודווקא אותם אנחנו לא יכולים היום לעשות. אבל יש קרבנות שאף אחד לא מצווה אותך להביא, אלא אתה מביא מעצמך. והקרבנות האלו הם מאד פרטיים, ויש בהם את הכוונות הכי אישיות שלך.

ואם אתה מתלבט האם הם שווים משהו, והאם הם מביאים בכלל תוצאה כלשהי. אז יש כאן חידוש עבורך – התוצאה תהיה זהה. הקרבן האישי של הצדיק הכי גדול, עם הכוונות המיוחדות שלו, והקרבן האישי שלך עם הכוונות המיוחדות שלך – מביאים לאותה תוצאה, אבל בדיוק.

***

ובשביל זה, התורה כותבת וחוזרת וכותבת – את הפרטים של כל נשיא ונשיא, למרות שהם אותם מילים, אותם פסוקים, ואותם טעמים. והציבור מתעייף לשמוע זאת שוב ושוב. וכי אי אפשר לכתוב פעם אחת, ואז לכתוב שכולם הביאו את אותו דבר?

לא ולא. הציבור מתעייף אבל התורה לא. היא מספרת על הקרבן של שבט יהודה החשוב, ובאותה התרגשות על הקרבן של שבט דן. כי לא מדובר כאן בספירת ‘קולות’, אלא בספירת ‘לבבות’, והלב שלך לא פחות חשוב מהלב שלו.

אשריך אחי, אין כמו הקרבנות שלך. תבוא כל יום.