פוסטים מאת הרב ישראל מאיר גלינסקי

שיעור 38 וירא – מקומך אל תנח

‘מרכבתו’ של מקום לאחר שבפרשת לך לך נתבאר תחילת כניסתו שלך אברהם אבינו לעבודת המקום עד שזכה למצות ברית מילה, ממשיך הכתוב בפרשת וירא לספר את סיפור חייו עד ללידת יצחק ועקידתו. *** פתיחת הפרשה הוא פלא, ולכאורה אין לו עניין עם ההמשך. כי הפרשה מתחיל עם סיפור המלאכים שבאו לאברהם לבשרו על לידת יצחק, […]

שיעור 37 לך לך – לך לעצמך

בס”ד לך לך – אל נשמתך בפרשת לך לך מתחיל הכתוב לספר באריכות [לעומת שתי הפרשיות הראשונות ‘בראשית’ ו’נח’ ששם סיפר הכתוב בקיצור נמרץ על משך של כאלפיים שנה], כשהוא מתחיל עם אברהם אבינו, ומספר באריכות ובפרוטרוט כל דבר ודבר מחייו במשך כמה פרשיות, ואחר כך עם יצחק ועם יעקב ועם יוסף, ואחר כך [בחומש […]

שיעור 36 נח – כח הצדיק

בס”ד נח – איש צדיק שתי הפרשיות הראשונות שבתורה – כוללים בתוכם זמן ארוך מאד של יותר מאלפיים שנה [לעומת כל שאר הפרשיות שכולם יחד עוסקים בתקופה של כחמש מאות שנה בסך הכל]. העניין מובן על פי דברי חז”ל שחילקו את ששת אלפי שנות קיום העולם לשלשה חלקים: אלפיים תוהו, אלפיים תורה, אלפיים ימות המשיח. […]

שיעור 35 בראשית – מאמר סתום

בס”ד הקדמה במדור זה נעסוק בלימוד ה’פנימיות’ של פרשת השבוע – על פי משנתם של גדולי הדורות בתורת הפנימיות; הזוהר הקדוש, האריז”ל, הבעש”ט ומוהר”ן מברסלב. מקובל, שהספר ‘אור החיים’ הקדוש, הוא פירוש של ‘הזוהר הקדוש והאריז”ל’ על פרשת השבוע, והספר הקדוש ‘קדושת לוי’ הוא פירוש של הבעש”ט על פרשת השבוע. ועל כן נשתדל בעז”ה בכל […]