החיזוק היומי # 6

אם היו מבקשים ממך לתמצת את החיים שלך בשלשה משפטים – מה היית עושה?

אילו היית מתבקש לקחת נקודה או שתיים מתוך ימי חייך, ולהציג אותם לראווה – כמי שמייצגים את כל החיים שלך, איזה קטעים היית בוחר עבור כך?

אני מבין שזה לא היה קל. אבל התהליך היה בערך כך: היית מחפש את הקטעים המוצלחים ביותר, את התקופות הטובות והמוצלחות, והיית מקבץ אותם לחוברת אחת, ומתוכם בורר בבירור אחר בירור את הסולת המשובחת והמוצלחת ביותר – ואת זה היית מנסה לתמצת לשלשה משפטים.

***

נעבור לדמות מרכזית בהיסטוריה היהודית: שמשון הגיבור!

אם היו מבקשים ממך להציג את תמצית חייו במילים ספורות, מה היית מספר?

מסתמא: על הגבורה שלו, על המלחמות שלו עם פלישתים, על כך שלא הצליחו לנצח אותו בשום אופן, וכיוצא בזה.

אבל התורה בוחרת לספר דווקא את הדבר הכי פחות צפוי: את הקטע (היחיד) החלש שלו, החלק החלש והדפוק ביותר לכאורה.

כשיעקב אבינו מברך את שבט דן, הוא מזכיר את שמשון הגיבור, ובשלשה פסוקים הוא מתמצת את חייו ואת גבורתו, וכל מה שהוא בוחר להציג באותם פסוקים תמציתיים – הוא את הקטע האחרון שהיה בחייו, לאחר שגלחו את שערות ראשו והוא אבד את גבורתו, ולאחר שנקרו את עיניו לקחו אותו לבית האסורים בכדי להרוג אותו. ואז ברגעים האחרונים הוא ביקש ‘הצילני נא וחזקני נא אך הפעם הזאת’, ואז הוא תפס את שני העומדים שעליהם נשען הבית וכל הבית קרס עליו וכל כל הפלישתים שהיו שם. זהו זה, זה כל מה שהתורה מספרת עליו.

אנחנו, את הקטע הזה אולי לא היינו מספרים עליו בכלל, שלא להרוס את התמונה היפה, אבל בטח לא כשאנו מתבקשים לתמצת את חייו בכמה מילים.

***

זהו זה, שכנראה אין לנו פרספקטיבה נכונה על החיים שלנו.

ייתכן שהקטעים החזקים ביותר של החיים שלך – הם החלקים הפחות מעניינים. ודווקא החלק שאתה הכי מתבייש בו, ולא מוכן ‘לשים עליו שקל’ – הוא החלק הכי חשוב ומרכזי בחיים שלך.

ייתכן שכל ביאתך לעולם, וכל מאה עשרים שנות חייך – נועדו רק בשביל רגע מסוים, רגע חלש מאד, שהיית מעדיף שאף אחד לא יידע עליו, ושהוא לא יהיה מתועד בשום אופן. אבל באותו רגע, למרות החולשה שלך, החלטת שלא להניח לגמרי, אלא לחטוף איזה משהו, קטן מאד ובלתי מורגש – וזהו, זה ה’סקופ’ של החיים שלך.

מי יודע.